Realitná kancelária

Základné štandardy práce realitných kancelárií - NARKS

  


 

Každý klient realitnej kancelárie má právo na poskytnutie adekvátnych

profesionálnych realitných služieb pri sprostredkovaní nehnuteľností.


 

Obsah základných štandardov práce realitnej kancelárie

1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií na inzertné účely
 • odporúčame vykonať záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:

 • exkluzívnej
 • neexkluzívnej

Zmluva musí obsahovať:

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie/zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5. Podpis rezervačnej dohody

 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

 • musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

7. Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

Ďalšie požiadavky súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:

 • reklamačný poriadok – vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií
 • poistenie realitnej činnosti

Záleží nám na správnom poskytnutí služieb našim klientom. Ak pri predaji či kúpe spolupracujete s realitnou kanceláriou, žiadajte od nej dodržiavanie týchto minimálnych štandardov pracovných postupov a kvalitu pri poskytovaní vami platených služieb! Pre spokojné bývanie a podnikanie spolupracujte pri sprostredkovaní nehnuteľností s profesionálmi, ktorí zaručujú štandardy služieb. 

 


Tento dokument vychádza zo základných požiadaviek slovenskej verzie prevzatej európskej normy EN 15733:2009Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. Bol vypracovaný Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska a overený renomovanými právnickými kanceláriami s dlhoročnou praxou v realitnom práve za účelom poskytnutia pracovného rámca pre realitné kancelárie a ich klientov na Slovensku.


Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, www.narks.sk, tel. +421 902 952 391, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prihlásenie.